Misiune si principii asumate

 

Misiune

            Misiunea Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca este de a forma viitori arhitecți competenți, cu un grad ridicat de conștiința profesională, capabili să răspundă problemelor de azi și de mâine.

            Pregătirea de bază este cea din domeniul arhitecturii dar în simbioză cu alte domenii conexe precum urbanismul, arhitectura de interior, conservare și restaurare, mobilier sau altele. Accentul pe latura practică a profesiei urmărește atingerea dezideratului de a forma profesioniști dedicați, cu pregătire complexă, integrați în societate și capabili să aducă o contribuție majoră ca raspuns la provocărilor generației viitoare.

 

 

Principiile care stau la baza îndeplinirii misiunii asumate sunt:

     a) promovarea competenței și excelenței profesionale

     b) respectul reciproc între studenți și cadre didactice

     c) promovarea activităților de cercetare ca bază a procesului de creație

     d) implicarea studenților în viața facultății și a universității

     e) promovarea corectitudinii în toate aspectele vieții profesionale și personale