Misiune si principii asumate

 

Misiune

Facultatea de Arhitectură și Urbanism își asumă misiunea de a forma absolvenți pregătiți pentrua practica responsabil profesia de arhitect. Ne asociem aspirațiilor universale de a îndeplini Obiectivele Dezvoltării Sustenabile exprimate de Organizația Națiunilor Unite. Urmărim transpunerea în programele educaționale a punctelor esențiale formulate prin Carta pentru Educația pentru Arhitectură UIA-UNESCO, care stau la baza definirii competențelor profesiei de arhitect în Uniunea Europeană și în lume. Adoptăm îndemnul generic al consorțiului Universităților Tehnice Europene EUT+, din care facem parte: ”Think Human First”.  Ne concentrăm să construim prin formarea teoretică și practică integrată arhitectul complet, capabil să înțeleagă și să abordeze provocările escaladate ale noii epoci a antropocenului. Atenția pentru societate, natură și patrimoniul construit, spațiu personal, comunitar și peisaj cultural este echilibrată prin perspective multiple, multidisciplinare și transdisciplinare.  Suntem în permanentă comunicare și colaborare cu facultățile de profil din România, din EUT+, din Uniunea Europeană și din lume. Suntem parteneri cu reprezentanți relevanți ai profesiei de arhitect și cu organizațiile care afirmăscopuri comune sau convergente, oferind studenților experiențe practice și de voluntariat, pe parcursul perioadelor de formare. Încurajăm schimburile culturale și științifice, mobilitățile didactice și de plasament în cadrul programelor europene dedicate și construim programe în cadrul EUT+. Construim o comunitate activă de cadre didactice, profesioniști și studenți capabilă să dezvolte capacități creative critice cu legături directe în comunitățile locale și problemele lor. Suntem concentrați pe înțelegerea și dezvoltarea relevanței profesiei de arhitect și a misiunii fundamentale a acesteia de a păstra valorile existente și a crea noi valori în armonie cu acestea.
 
 
Scurtă istorie
 
Urmele începuturilor învățământului de arhitectură la Cluj pot fi găsite la Universitatea piaristă
unde apărea studiul Arhitecturii Civile (1776). În cadrul Școlii Tehnice Industriale a funcționat
Secțiunea construcții/arhitectură (1884), urmând Școala de Desen Industrial (1887) și Școala
Industrială Specială de Arhitectură, Tâmplărie și Lăcătușerie (1892).
1970 este anul în care ia ființă Secția de Arhitectură din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-
Napoca, cu studii de 3 ani, după o programă identică cu cea de la Institutul de Arhitectură Ion
Mincu, din București. Absolvenții obțineau diploma de conductor arhitect sau continuau studiile
la IAIM pentru a deveni arhitecți. În 1983 toate cele trei secții de la Cluj-Napoca, Timișoara și
Iași sunt desființate. În 1990 se reînființează secții de Arhitectură în cadrul Facultăților de
Construcții ale Universităților Tehnice din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.
În 1998 ia naștere Facultatea de Arhitectură și Urbanism, care în prezent are în componență
două departamente și derulează programul de studii de Arhitectură.
Secția și ulterior facultatea au fost conduse de cadre didactice din comunitatea academică
proprie:
 
1970-1983 conf.dr.arh. Vasile Mitrea (prodecan/decan)
1990-1998 prof.em.dr.arh. Adriana Matei (șef de secție)
1998-2004 prof.dr.arh. Mircea Sergiu Moldovan (decan)
2004-2012 prof.em.dr.arh. Adriana Matei (decan)
2012-2015 prof.em.dr.arh. Romulus Zamfir (decan)
2015 conf.dr.arh. Gheorghe Vais (prodecan/decan interimar)
2016-2020 prof.dr.arh. Adrian Iancu (decan)
2020 conf.dr.arh. Dana Opincariu (prodecan/decan interimar)
2020- conf.dr.arh. Șerban Țigănaș (decan)
 
Pe parcursul funcționării și-au adus aportul la activitatea FAU ca prodecani: Szabo Balint,
Nicolae Socaciu, Gheorghe Vais și Dana Opincariu. Departamentele au funcționat sub
direcțiunea lui Felicia Olariu, Virgil Vescan, Mihaela Ioana Agachi, Virgil Pop, Dorina Vlad și Vlad Sebastian Rusu. Secretariatul FAU a fost condus
de Varvara Abrudan și Delia Todoruț.
În 2009 s-a înființat Școala Doctorală FAU în consorțiu cu Universitatea București, devenind
apoi IOSUD în cadrul UTCN. Domeniul este coordonat de prof.dr.arh. Dana Vais.
Studenții de la FAU au constituit AStA, Asociația Studenților Arhitecți, una dintre cele mai active
organizații de acest fel. AStA a fost înființată de Tiberiu Bucșa și condusă de Rareș Drăgan,
Silviu Medeșan, Adrian Pop, Mihai Racu, Răzvan Luca, Alexandru Vladovici, Darius Bogdan,
Hunor Bako, Martha Moroșan și Georgiana Condurachi
 
 
Oferta de programe
 
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism derulează programul de licență și master integrat în
  arhitectură, de 6 ani. După absolvire, prin obținerea celor 360 de credite și promovarea
  examenelor de finalizare a studiilor, respectiv susținerea lucrării de licență și a proiectului de
  diplomă, se acordă diploma de arhitect. Aceasta semnifică obținerea titlului profesional de
  arhitect, recunoscut în Uniunea Europeană.
  În cadrul FAU funcționează cursurile doctorale din IOSUD UTCN pentru domeniul arhitectură,
  care se finalizează cu obținerea titlului de doctor în arhitectură.
  FAU are în construcție două programe noi, unul de licență și master integrate, de 6 ani, în limba
  engleză și un master de urbanism de 2 ani.
FAU oferă anual mobilități de studii și de plasament prin programul ERASMUS, având parteneri
instituționali mai multe universități din întreaga Uniune Europeană.
 
 
Departamentul Arhitectură
 
Departamentul de Arhitectură realizează primirea, inițierea în studiul arhitecturii și aprofundarea
holistică a formării ca arhitect prin disciplinele Planului de Învățământ. De asemenea,
departamentul oferă pachete de discipline opționale din domeniile acoperite.
Grupurile de discipline oferite prin departamentul Arhitectură sunt: Proiectarea Fundamentală
sau Bazele Proiectării, Istoria și Teoria Arhitecturii și Design, Reprezentare, Ambient. Pe lângă
acestea activează un grup de lucru dedicat integral Admiterii a FAU.
 
 
Departamentul Urbanism și Științe Tehnice
 
Departamentul de Urbanism și Științe Tehnice realizează aprofundarea tehnică și de
specialitate și integrarea interdisciplinară necesară studiului avansat al arhitecturii prin
disciplinele Planului de Învățământ. De asemenea, departamentul oferă pachete de discipline
opționale din domeniile acoperite.
Grupurile de discipline oferite prin Departamentul de Arhitectură și Științe Tehnice sunt:
Proiectarea Interdisciplinară sau Sinteze de Proiectare, Urbanism și Design Urban și Discipline
Fundamentale și Tehnice. Departamentul are o contribuție importantă la organizarea
examenelor de finalizare a studiilor, în special al Proiectului de Diplomă.
 
 
Rezultate
 
Rezultatele didactice și de cercetare ale cadrelor didactice, studenților și absolvenților FAU
constituie o colecție amplă, în continuă augmentare, de contribuții recunoscute la dezvoltarea
domeniului arhitecturii din perspectivă științifică și artistică.
Lucrările științifice susținute și publicate la conferințe academice și profesionale, cursurile și
cărțile publicate, prezența în expoziții de arhitectură și dezbateri publice importante, contribuțiile
la dezvoltarea cadrului legislativ și normativ din domeniul arhitecturii și construcțiilor constituie
un capital cumulat remarcabil.
Proiectele câștigătoare ale concursurilor naționale și internaționale de soluții și lucrările
premiate la galele de profil ale cadrelor didactice, studenților și numărului consistent de alumni
sunt remarcate în România și în plan internațional. Mai multe premii 1 ale secțiunilor Bienalei
Naționale de Arhitectură, câteva nominalizări la Premiile de Arhitectură ale Uniunii Europene
Mies van der Rohe, premii speciale oferite de Registrul Urbaniștilor din România și Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Publice au fost dobândite de membri ai
comunității FAU.
Membri ai comunității academice FAU s-au distins prin pozițiile cheie ocupate în organizațiile și
forurile profesionale precum Ordinul Arhitecților din România, Uniunea Arhitecților din România,
 • Registrul Urbaniștilor din România, Consiliul Arhitecților din Europa și Uniunea Internațională a
  Arhitecților.
  Două personalități ale arhitecturii mondiale au devenit Doctor Honoris Causa ai UTCN: Dan
  Sergiu Hanganu (Canada) și Rafael de Saeger (Belgia).
  Evenimentele cele mai ample, unele devenite tradiționale, care poartă marca comunității FAU
  sunt Zilele Arhitecturii la Cluj-Napoca (2003-2015), Workshopul Internațional și conferința
  Questions (din 2012), Someș Delivery (din 2014), Concursul Anual al Studenților la Arhitectură
  - CASA (din 2010) și participarea ca parteneri la Bienala de Arhitectură Transilvania, BATRA,
  organizată de OAR.
  În prezent FAU a inițiat și conduce Clusterul de Arhitectură din cadrul EUT+, unde colaborăm cu
  colegii noștri de la Dublin, Cartagena, Darmstadt și Riga. Obiectivele fixate se îndreaptă spre
  mobilitatea studenților și a cadrelor didactice.