Activitatea de Practica

Studenții de la FAU sunt implicați în activități diverse în cadrul practicii în toți anii de studii. Experiențe cât mai diverse îi conectează cu lumea reală și modurile în care aceasta poate fi atinsă de rolul arhitectului. Parteneriate diverse cu birouri de arhitectură, operatori economici dinsfera construcțiilor sau entități nonguvernamentale și din domeniul administrației publice deschid ocazii care îi ajută pe studenți să descopere paleta largă de nuanțe a relevanței arhitectului pentru societate și economie. Marea majoritate a acestor experiențe sunt menite să expliciteze și să consolideze fațetele multiple ale abordărilor sustenabile. Observația, înțelegerea, contribuția și implicarea sunt fundamentul responsabilității catalizate de practica studențească. Formula recentă de creditare a voluntariatului marchează și răsplătește valențelede generozitate pe care le demonstrează studenții prin acțiunile întreprinse în cadrul practicii.

Ne adresăm tuturor posibililor parteneri pentru practica studențească cu invitația de a construi împreună experiențe formative, cognitive, profesionale și morale. Orientarea ultimilor ani împarte practica în implicarea în proiecte adresate comunităților clujene sau din alte locuri, propriei comunități academice a întregii universități și mediului profesional al concepției și proiectării arhitecturii.

Suma contribuțiilor studenților FAU prin practică constituie o dimensiune deloc neglijabilă de inserții în lumea reală și tranziție spre practica profesiei.

 

Oferte desfasurare practica an V si VI

ACTUALIZARE 31.08.2020    -     Oferte 2020 - 2021

 

Regulament de practica :

Regulament de practica

 

Formulare :

Fisa de evaluare a competentelor dobandite _[engleza]

Conventie cadru privind efectuarea stagiului de practica _[engleza]

Fisa de evaluare a competentelor dobandite

Conventie cadru privind efectuarea stagiului de practica

Caiet de practica