REPREZENTANTII STUDENTILOR                                                                                                  CONSILIERI DE AN

 

AN 1 - Davide Pietro NECULCEA - davidee.neculcea@gmail.com                       AN 1 - Asist. dr. arh. Alina-Elena VOINEA - alina.voinea@arch.utcluj.ro

AN 2 - Raluca PETROVAI - petrovairaluca@yahoo.com                                       AN 2 - Ș. l. dr. arh. Paul MOLDOVAN - paul.moldovan@arch.utcluj.ro

AN 3 - Georgiana CONDURACHI - georgianacondurachi@gmail.com               AN 3 - Ș. l. dr. arh. Adriana MAGERUȘAN - adriana.magerusan@arch.utcluj.ro

AN 4 - Ancuța UNGUR - ancaungur1234@gmail.com                                           AN 4 - Ș. l. dr. arh. Silivan MOLDOVAN - silivan.moldovan@arch.utcluj.ro

AN 5 - Alexandra Popescu - alexandra_valentina_popescu@yahoo.com       AN 5 - Ș. l. dr. arh. Daniel ȘERBAN - daniel.serban@arch.utcluj.ro

AN 6 - Florin-Bogdănel SITARU - sitaru29@gmail.com                                         AN 6 - Asist. dr. arh. Teodora STANCIU - teodora.stanciu@arch.utcluj.ro