Logo Arhitectura si Urbanism

Bine ati venit la Facultatea de Arhitectura si Urbanism - UTCN

Contact

Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania

Decanat: tel. 0264 401847,
Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 401847

Email: contact@arch.utcluj.roiceland

Spatiu proiectat / Spatiu produs / Spatiu perceput

Date de identificare

Denumire  spațiu proiectat / spațiu produs / spațiu perceput
Acronim P.P.P. Space
Locaţia Cluj-Napoca, Str. Rene Decartes 30. sala 14
Facultate / Catedra Facultatea de Arhitectură şi Urbanism - Departamentul Arhitectură
Telefon 40264 401988
Fax 40264 402558
Director Șef lucrări dr. arh. Dana JULEAN
Date de contact suplimentare dana.julean@arch.utcluj.ro , spatiuproiectat.spatiuprodus.spatiuperceput@groups.facebook.com

 

Domenii de expertiză

Domenii de expertiză  denumire, descriere

• cercetare în domeniul teoriei de arhitectură și critică de arhitectură

• studii interdisciplinare la granița dintre teorie de arhitectură, teorie culturală,

psihologie, filosofie și sociologie

• studii legate de spațiu, spațialitate și valențe ale spațiului

 

Echipa şi competenţe cheie

Membrii cheie ai echipei

 - Șef lucr. Dr. Arh. Dana JULEAN, cadru didactic titular la Facultatea de Arhitectură şi

Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - teorie de arhitectură, teorie

culturală, psihologia și percepția spațiului, studii interdisciplinare, proiectare bazată

pe dovezi de eficiență (evidence-based design)

 - Șef lucr. Dr. Arh. Smaranda TODORAN, cadru didactic la Facultatea de Arhitectură şi

Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - teorie de arhitectură, critică de

arhitectură, politici patrimoniale, teorii ale monumentului, sustenabilitate culturala

 - Dr. Arh. Adriana MĂGERUȘAN, cadru didactic asociat la Facultatea de

Arhitectură şi Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - teorie de arhitectură,

teorie culturală, geografie umană, practici socio-spațiale, urbanism tactic

 

Colaboratori interni:

 - Șef lucr. Dr. Arh. Dan-Ionuț JULEAN, cadru didactic titular la Facultatea de

Arhitectură şi Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - istoria artei şi

arhitecturii, teorie de arhitectură, valorificarea patrimoniului cultural, mod de viaţă,

genealogie

 - Asist. Drd. Arh. Călin Șerban SPÂNU - cadru didactic la Facultatea de Arhitectura și

Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - teoria patrimoniului industrial,

reconversie funcțională a patrimoniului industrial, proiectare de arhitectură și

urbanism

 

Colaboratori externi:

 - Lector Dr. Silviu MATU, cadru didactic titular la Facultatea de Psihologie și Științe ale

Educației, Universitatea Babeș-Bolyai - metode de cercetare și statistică, reglare

emoțională, realitate virtuală și robotică socială

 - Asist. Dr. Kinga SZABO, cadru didactic Facultatea de Psihologie și Științe ale

Educației, Universitatea Babeș-Bolyai - creativitate și inteligență, inteligență socială

și creativitate, creativitatea în proiectarea de arhitectură

 

Strategia grupului

Strategia

Grupul își propune să cerceteze subiecte care sunt cuprinse sub tematica generală a

spațiului în cele trei ipostaze ale acestuia:

   • spațiul proiectat • studierea, teoretizarea și critica spațiului imaginat de

arhitect, fiind vorba despre spațiul în faza de proiect, gândit, dar încă

neexecutat;

   • spațiul produs • studierea, teoretizarea și critica spațiului fizic, spațiului

construit, în toate formele sale - micro-arhitectură, arhitectură temporară,

experimente spațiale, obiect de arhitectură, configurări ale spațiului urban;

   • spațiul perceput • studierea, teoretizarea și critica spațiului așa cum este el

înțeles de cel care îl utilizează, o percepție ce presupune variații culturale,

psihologice, filosofice, sociale, etc.

Ținta grupului este de a diversifica aria de cercetare a domeniului teoriei de arhitectură,

prin intermediul unor proiecte interdisciplinare și transdisciplinare, care pot îmbogăți

paleta de metodologii de cercetare, generând informații semnificative în domeniu, atât

la nivel teoretic, cât și în proiectarea de arhitectură. Astfel, se mizează pe dezvoltarea

unor proiecte de cercetare cu finanțare și pe stabilirea unor contracte cu terți.

Rezultatele cercetării întreprinse de grup vor fi diseminate prin participarea la

manifestări științifice naționale şi internaționale, workshopuri, dar şi prin elaborarea şi

publicarea de studii de specialitate sub formă de articole, cărți, îndrumare sau

manuale.

 

Rezultate semnificative ale activităţii grupului de promovat

Rezultate

Publicații:

• 14 articole în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI)

• 7 articole in extenso în lucrări ale unor conferințe

• 22 articole în reviste de specialitate neindexate

• 2 studii în volume colective

• 7 cărți

 

Participări la conferințe / workshopuri / expoziții:

• 17 participări cu lucrări științifice la conferințe naționale şi internaționale de

specialitate sau interdisciplinare

• 10 participări la workshopuri și școli de vară

• 5 participări la expoziții naționale

 

Oferta către mediul economic

Cercetare / dezvoltare in domenii fundamentale • teorie de arhitectură, critică de arhitectură
Cercetare / dezvoltare in domenii aplicative

• studii interdisciplinare la granița dintre teorie de arhitectură, teorie culturală,

psihologie, filosofie și sociologie

• metodologia cercetării în arhitectură

• teorie culturală

• sustenabilitate culturală

• politici patrimoniale

• practici socio-spațiale

• psihologia și percepția spațiului

• urbanism tactic

Consultanţă

• studii în domeniile: teorie de arhitectură, critică de arhitectură, cercetări interdisciplinare

• metode de cercetare în arhitectură

• proiectare bazată pe dovezi de eficiență

• experimente spațiale - arhitecturale, artistice, urbane

• proiecte editoriale

Servicii de inginerie aplicată -
Instruire / training

• organizare de workshopuri interdisciplinare

• şcoli de vară

• cursuri

• masterclass-uri

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter