Consiliul facultatii

 

Consiliul F.A.U. - aprobat în Senatul Universității Tehnice din Cluj Napoca 23.03.2020 - PDF

Modificare studenti în consiliul F.A.U - aprobare în Senatul Universității Tehnice din Cluj Napoca 13.12.2018 - PDF

Modificare studenti în consiliul F.A.U - aprobare în Senatul Universității Tehnice din Cluj Napoca 25.05.2018 - PDF

Consiliul F.A.U. - aprobat în Senatul Universității Tehnice din Cluj Napoca 24.03.2016 - PDF

 

     
  Conf. dr. arh.
Decan
ȚIGĂNAȘ Dragoș Șerban Ion
  Prof. dr. arh. POP Virgil
  Prof. dr. arh.
VAIS Dana
  Conf. dr. arh. OLĂNESCU Octav Silviu
  Conf. dr. arh.
Prodecan
OPINCARIU Dana Sorina
  Conf. dr. arh. PURCAR Cristina
  Conf. dr. arh. RUSU Vlad Sebastian
  Șef lucr. dr. arh. DASCĂLU Ștefan Dragoș
  Șef lucr. dr. arh. MOLDOVAN Silivan Valentin
  student Sabău Teodora
  student Moroșan Martha
  student Stanciu Cristina-Ioana

 

Decanat

Decan

Conf. dr. arh. Șerban ȚIGĂNAȘ
Tel. +40-264-401848, Fax: +40-264-590255, e-mail: dragos.tiganas@arch.utcluj.ro

Prodecan

Conf. dr. arh. Dana OPINCARIU
Tel. +40-264-401847, Fax: +40-264-590255, e-mail: dana.opincariu@arch.utcluj.ro


Secretariat:

Secretar șef

Ing. Delia TODORUŢ
Tel. +40-264-401847, Fax: +40-264-590255, e-mail: delia.todorut@arch.utcluj.ro


Secretar

ec. Gabriela Georgeta DRĂGAN
Tel. +40-264-401986, Fax: +40-264-590255, e-mail: gabriela.dragan@arch.utcluj.ro
0264401986

Adresa:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Str. Observatorului, Nr. 34-36, 400489
Cluj-Napoca, România
http://fau.utcluj.ro/

 

Rapoarte de activitate Decan FAU

 

2020

Raportul decanului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca Raport pentru semestrul 1 al anului universitar 2019-2020

2019

Raport de activitate pentru anul 2019

Raportul decanului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca Raport pentru semestrul 2 al anului universitar 2018-2019

Raportul decanului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca Raport pentru semestrul 1 al anului universitar 2018-2019

 

2018

Raport de activitate pentru anul 2018

Raportul decanului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca Raport pentru semestrul 2 al anului universitar 2017-2018

Raportul decanului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca Raport pentru semestrul 1 al anului universitar 2017-2018

 

2017

Raport de activitate pentru anul 2017

Raportul decanului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca Raport pentru semestrul 2 al anului universitar 2016-2017

 

2016

Raport de activitate pentru anul 2016

Raportul decanului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca Raport pentru semestrul 1 al anului universitar 2015-2016

 

2015

Raport de activitate pentru 2012-2016

Raport de activitate pentru anul 2015

Raportul evaluarii de catre studenti a activitatii didactice din FAU

 

 

 

Departamente

 

Departamentul de Arhitectură

 

Director de Departament:
Prof. dr. arh. Virgil POP

 

Secretariatul Departamentului:
Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Str. Observatorului 34-36, 400489, Cluj-Napoca, România
parter, Sala 2
Telefon: +40-264-401843
Fax:       +40-264-590913

 

 

 

Departamentul de Urbanism și Științe Tehnice

 

Director de Departament:
Conf. dr. arh. Vlad RUSU

 

Secretariatul Departamentului:
Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Str. Observatorului 34-36, 400489, Cluj-Napoca, România
etaj 1, Sala 12
Telefon: +40-264-401845
Fax:      +40-264-402558

 

 

 

Școala Doctorală a UTCN / Domeniul Arhitectură

 

Coordonator domeniul Arhitectura:

Prof. dr. arh. Dana VAIS

 

Secretariatul Școlii Doctorale UTCN / Domeniul Arhitectură:
Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Str. Observatorului Nr. 34-36, 400489, Cluj-Napoca, România
Telefon / fax: +40-264-590255, +40-264-401847

 

 

Departamentul de Arhitectura

 

Director de Departament 


Prof. dr. arh. Virgil POP
Birou Departament – Sala 2
Telefon: +40-264-401843; +40-264-590913
Fax: +40-264-590913
E-mail: virgil.pop@arch.utcluj.ro

Secretariatul Departamentului

tehnician Dorina PAȘCALĂU
Birou Departament – Sala 2
Telefon: +40-264-401843
Fax: +40-264-590913
E-mail: arhitectura.dorina@yahoo.com

 

 

 

Contact 


Adresa poștală
Departamentul de Arhitectură
Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Sala 2, Str. Observatorului 34-36,
400489, Cluj-Napoca, România

 

 

 

Prezentare

 

Departamentul de Arhitectură este format din colective pe domeniile: proiectare, proiectare specializata, istorie, structuri, detalii, materiale si legislație.Cadrele didactice ale departamentului au o experiență bogată în învățământul de arhitectură completată de o dezvoltare personală în cercetare și practică.

 

Educația transmisă în domeniu este permanent actualizată de experiența cadrelor didactice în proiectarea clădirilor. Disciplinele acoperite de colectivul academic al Departamentului fac parte atât din domeniul formativ, specific educației arhitecturale de bază, cât și din cel al dezvoltării unui câmp larg de opțiuni în domenii conexe arhitecturii.

 

Cadrele didactice din Departamentul de Arhitectura participă frecvent la diverse manifestări naționale și internaționale și au publicat pana în prezent numeroase: lucrări științifice în publicații internaționale, proiecte și articole în reviste naționale, cărți de specialitate, îndreptare de proiectare și cursuri. Activitatea cadrelor este completată și de participări la granturi si proiecte cu terți, concursuri de arhitectură și urbanism, expoziții de arhitectură.

 

 

Concurs pentru atribuirea gradatiilor de merit personalului didactic - octombrie 2020

Centralizator punctaje Gradatii de Merit Departamentul Arhitectura

 

Profesor dr. arh. VAIS Dana

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Conferentiar dr. arh. JULEAN Ionut

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Conferentiar dr. arh. OPINCARIU Dana

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Conferentiar dr. arh. TIGANAS Serban

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Sef lucrari dr. arh. JULEAN Dana

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

 

Personal didactic

 

 

Profesor dr. arh.
Director Departament
Virgil POP CV virgil.pop@arch.utcluj.ro
Profesor dr. arh.
Coordonator domeniu Scoala Doctorala
Dana VAIS CV dana.vais@arch.utcluj.ro
Conferențiar dr. arh. Dan - Ionuț JULEAN CV ionut.julean@arch.utcluj.ro
Conferențiar dr. arh. Paul MUTICĂ CV paul.mutica@arch.utcluj.ro
Conferențiar dr. arh.
Prodecan
Dana OPINCARIU CV dana.opincariu@arch.utcluj.ro
Conferențiar dr. arh. Cristina PURCAR CV cristina.purcar@arch.utcluj.ro
Conferențiar dr. arh.
Decan
Șerban ȚIGĂNAȘ CV serban.tiganas@dicositiganas.ro
Conferențiar dr. arh. Dorina VLAD CV dorina.vlad@arch.utcluj.ro
Șef lucrări dr. arh. Adrian ARAMĂ CV  
Șef lucrări dr. arh. Dana JULEAN CV dana.julean@arch.utcluj.ro
Șef lucrări dr. arh. Adriana MĂGERUȘAN CV adriana.magerusan@arch.utcluj.ro
Șef lucrări dr. arh. Andrei NEJUR CV andrei_nejur@yahoo.com
Șef lucrări dr. arh. Smaranda TODORAN CV arh.smaranda.todoran@gmail.com
Asistent dr. arh. Ana-Maria GRAUR CV arh.anamariarusu@gmail.com
Asistent dr. arh. Andrei KISS CV andrei.kiss@me.com
Asistent dr. arh. Andreea MOȚU CV arhandreeamotu@gmail.com
Asistent dr. arh. Paul MOLDOVAN CV paulmihaimoldovan@gmail.com
Asistent dr. arh. Flavius MUNTEAN CV flavius.muntean@arch.utcluj.ro
Asistent dr. arh. Laura PATACHI CV laura.pasca@arch.utcluj.ro
Asistent dr. art.pl. Leonard VARTIC CV leonardvartic@yahoo.com

 

 

Personal tehnic

 

Tehnician        
                     Dorina PAȘCALĂU     arhitectura.dorina@yahoo.com

 

 

Cadre didactice asociate

 

Tiberiu BUCȘA   drd. arh. Siliviu MEDEȘAN   dr. arh. Alina VOINEA   arh.
Georgiana CICEO   drd. arh. Marius MOGA   drd. arh. Lucian SIMU arh.
Alexandru FLEȘERIU   drd. arh. Adrian POP   drd. arh. Raluca GRAPA-ROȘCA arh.
Adriana GHEARĂ   drd. arh. Răzvan POTÂNG  drd. arh. Cristian RUS   drd. arh.
Fabian LUCA   drd. arh. Gheorghe VAIS   Conf. dr. arh. Cristian URCAN arh.
Adriana MATEI   Prof. dr. arh. Endre VANYALOS   dr. arh Ligia SUBȚIRICA arh.

 

 

 

Departamentul de Urbanism si Stiinte Tehnice

 

Director de Departament


Conf. dr. arh. Vlad RUSU
Birou Departament – Sala 12
Telefon: +40-264-401845; +40-264-402558
Fax: +40-264-402558
E-mail: vlad.rusu@arch.utcluj.ro              

 

Secretariatul Departamentului        

 

tehnician Cristina MICLEA
Birou Departament – Sala 12
Telefon: +40-264-401845
Fax: +40-264-402558
E-mail:
crstnmiclea@yahoo.com

 

Contact


Adresa poștală
Departamentul de Urbanism și Științe Tehnice
Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Sala 12, Str. Observatorului 34-36,
400489, Cluj-Napoca, România

 

 

 

Prezentare

 

Departamentul de Urbanism este format din mai multe colective: de proiectare, de reprezentări grafice, de mobilier și ambient, și de urbanism. Cadrele didactice, cu o bogată experiență în domeniile enumerate, s-au afirmat atât în domeniul învățământului, cât și în cel al cercetării și proiectării.

 

Disciplinele acoperite de colectivul academic al Departamentului fac parte atât din domeniul formativ, specific educației arhitecturale de bază, cât și din cel al dezvoltării unui câmp larg de opțiuni în domenii conexe arhitecturii și urbanismului: istoria artelor plastice contemporane, designul de interior și ambientul contemporan, urbanismul contemporan și dezvoltarea durabilă.

 

Cadrele didactice titulare din Departamentul de Urbanism au obținut titlul de doctor în domenii diferite: arhitectură, urbanism și istoria artelor. Această diversitate este reflectată și de cercetarea științifică specifică Departamentului nostru, care cuprinde: contracte de cercetare și proiectare cu terți, granturi, concursuri de arhitectură și urbanism, expoziții de arhitectură, urbanism și arta. Premiile naționale și internaționale obținute la concursurile de arhitectură, urbanism și de artă au demonstrat calitatea demersului didactic și artistic.

 

Articolele și lucrările științifice elaborate de cadrele didactice din Departamentul de Urbanism sunt publicate în reviste naționale și internaționale. Cărțile de specialitate, manuale didactice și îndreptare de proiectare în edituri naționale recunoscute reprezintă o latură importantă a activității de cercetare specifice Departamentului de Urbanism.

 

Colaborările internaționale specifice cu universități din Franța, Belgia, Germania, Italia, Ungaria și Turcia, în programe Tempus, Leonardo da Vinci și Erasmus au reprezentat oportunități pentru fructuoase specializări și schimburi de experiență pentru cadrele didactice din Departamentul de Urbanism.

 

 

Concurs pentru atribuirea gradatiilor de merit personalului didactic - octombrie 2020

Centralizator punctaje Gradatii de Merit Departamentul de Urbanism si Stiinte Tehnice

 

Profesor dr. arh. IANCU Adrian

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

 

Concurs pentru atribuirea gradatiilor de merit personalului didactic - octombrie 2017

Extras Proces Verbal sedinta de departament din 09.11.2017

 

Centralizator punctaje Gradatii de Merit Departamentul de Urbanism si Stiinte Tehnice

 

Profesor dr. arh. IANCU Adrian

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Sef Lucrari dr. arh. OLANESCU Octav

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Sef Lucrari dr. arh. RUSU Vlad

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Asistent dr. arh. FLOREAN Alice

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Asistent dr. arh. MOLDOVAN Silivan

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Asistent dr. arh. RACU Mihai

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

 

Personal Didactic

 

Profesor dr. arh.
Adrian IANCU CV contact@arch.utcluj.ro
Conferentiar dr. arh. Andreea MILEA CV andreea.milea@arch.utcluj.ro
Conferentiar dr. arh. Octav OLĂNESCU CV octavolanescu@yahoo.com
Conferentiar dr. arh.
Director Departament
Vlad RUSU CV vlad.rusu@arch.utcluj.ro
Șef lucrări dr. arh. Dragoș DASCĂLU CV dragos.dascalu@arch.utcluj.ro
Șef lucrări dr. ing. Imola KIRIZSAN CV ikirizsan@yahoo.com
Șef lucrări dr. arh. Silivan MOLDOVAN CV silivan.moldovan@arch.utcluj.ro
Asistent dr. arh. Silviu ALDEA CV silviu_aldea@yahoo.fr
Asistent dr. arh. Rareș DRĂGAN CV raresv.dragan@gmail.com
Asistent dr. arh. Alice FLOREAN CV alice.florean@arch.utcluj.ro
Asistent dr. ing. Radu HULEA CV radu.hulea@gmail.com
Asistent dr. arh. Teodora STANCIU CV teodora.stanciu@arch.utcluj.ro
Asistent dr. arh. Szende SZENTESI-NEJUR CV szszende@yahoo.com
Asistent dr. arh. Daniel ȘERBAN CV dnlserban@yahoo.com
Asistent dr. arh. Mihai RACU CV mihai.racu.arh@gmail.com

 

 

Personal Tehnic

 

Tehnician             Cristina MICLEA      crstnmiclea@yahoo.com

 

 

Cadre Didactice Asociate

 

Mihaela Ioana Maria AGACHI   Prof. dr. arh. Nicolae MILĂŞAN  arh. Balint SZABO  Prof. dr. ing.
Cornelia BĂRBULESCU   Conf. dr. arh. Vasile MITREA  Conf. dr. arh. Gheorghe VAIS   Conf. dr. arh.
Voicu BOZAC   arh. Rudolf POLEDNA  Conf. dr. soc. Alexandra VANCEA   arh.
Rodica CODOREANU   drd. arh. Petru RUS   Ș.l. dr. ing Endre VÁNYOLÓS dr. arh.
Florin DASCĂL  arh. Lucian SIMU  arh. Luminița VEER   arh.
Nina DIȚOIU  drd. arh. Nicolae SOCACIU   Conf. dr. ing.  
Mihai GRAMA  drd. arh. Călin SPÂNU   drd. arh.