Logo Arhitectura si Urbanism

Bine ati venit la Facultatea de Arhitectura si Urbanism - UTCN

Contact

Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania

Decanat: tel. 0264 401847,
Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 401847

Email: contact@arch.utcluj.roiceland

INVENTARIUM: grup de cercetare pentru [re]cunoasterea patrimoniului construit si amenajat

Date de identificare

Denumire INVENTARIUM:  grup de cercetare pentru [re]cunoașterea patrimoniului construit și amenajat
Acronim INVENTARIUM
Locaţia Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 34-36, 400489, sala 15
Facultate / Catedra Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Telefon  
Fax  
Director Prof. dr. habil. arh. Virgil POP
Date de contact suplimentare virgil.pop@arch.utcluj.ro 

 

Domenii de expertiză

Domenii de expertiză  denumire, descriere Conservarea, restaurarea clădirilor vechi și a moștenirilor, inclusiv restaurare urbană și restaurarea parcurilor istorice.

 

Echipa şi competenţe cheie

Membrii cheie ai echipei

prof. dr. habil. arh. Virgil POP (n. 1958): FAU UTC-N (1990-prezent: asistent, lector, conferențiar, profesor). Formare: doctor (1997) arhitect (1984) Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București. Activitate profesională: DMASI București – DJC Cluj (1990-prezent: secretar, inspector de specialitate, consilier, consilier superior).

 

conf. dr. arh. Cristina PURCAR (n. 1975): FAU UTC-N (2009-prezent: lector, conferențiar). Formare: doctor (2009) master (2003) postuniversitar (2002) Katholieke Universiteit Leuven Belgia, arhitect (2002) FAU UTC-N. Activitate profesională: Consiliul European (2002, 2003, 2005: consultant în conservare și reabilitare urbană), B. Vanderwee Architects Bvba STUDIO FOR ARCHITECTURE AND CONSERVATION Bruxelles Belgia (2002-2004: arhitect).

 

lector dr. arh. Andreea MILEA (n. 1976): FAU UTC-N (2003-prezent: preparator, asistent, lector). Formare: doctor (2011) Unibersitatea Babeș-Bolyai Cluj, master (2003) Universitatea de Artă și Design Cluj, arhitect (2001) FAU UTC-N. Activitate profesională: Utilitas: centru de cercetare și proiectare în domeniul reabilitării patrimoniului construit Cluj (2002-2009).

 

asist. dr. arh. Silivan MOLDOVAN (n. 1980): FAU UTC-N (2012-prezent: asistent). Formare: doctor (2015) postuniversitar (2010) arhitect (2005) FAU UTC-N. Activitate profesională: DE3 – Abstract Design Cluj (2005-2012).

 

asist. dr. arh. Mihai RACU (n. 1986): FAU UTC-N (2012-prezent: asistent). Formare: doctor (2015) arhitect (2011) FAU UTC-N.

 

Strategia grupului

Strategia Inventarierea patrimoniului construit și amenajat din arealul transilvănean (documentare prin fotografie, releveu, studii de istoria arhitecturii și artei, crearea unei baze de date digitalizate care să pună la dispoziția specialiștilor și a publicului larg informațiile astfel colectate). Monitorizarea stării patrimoniului construit și amenajat. Elaborarea de recomandări privind intervențiile asupra patrimoniului construit și amenajat. Elaborarea de proiecte de conservare și restaurare a patrimoniului construit și amenajat.

 

Proiecte reprezentative

Proiecte reprezentative din ultimii 5 ani 

1. Transformarea edificiilor religioase medievale în perioada Contrareformei: studiu comparativ între biserici din Roma și biserici din Transilvania.

În cercetare sunt implicați studenți ai anului IV, în cadrul unor excursii de studiu la Roma (2013 și 2016) și în cadrul unor expoziții și participări la conferințe. Coordonatori: prof. dr. arh. Virgil Pop, conf. dr. arh. Cristina Purcar.

 

2. Patrimoniul arhitectural feroviar din Transilvania: documentare fotografică, relevare, cercetarea izvoarelor și documentelor, publicare studii (inclusiv recomandări privind intervențiile), elaborare de proiecte de restaurare, în parteneriat cu CFR Regionala Cluj (nr. înregistrare: FAU 444/24/10.2016).

În cercetare sunt implicați studenți ai anului I, prin lucrările de Practică de relevare. Au fost realizate relevee la gările Jibou (2015) și Răstoci (2016). Coordonatori: conf. dr. arh. Cristina Purcar, șef lucrări dr. arh. Andreea Milea.

 

3. Imaginea publică a monumentelor clujene: documentare fotografică, relevare, arhivare și crearea unei baze de date.

În cercetare sunt implicați studenții anului IV, prin lucrările pe care elaborează în cadrul disciplinei Restaurarea monumentelor (sem. 2). Coordonatori: prof. dr. arh. Virgil Pop, șef lucrări dr. arh. Andreea Milea, asist. dr. arh. Mihai Racu.

 

4. Relevarea monumentelor clujene: documentare fotografică, relevare, arhivare și crearea unei baze de date.

În cercetare sunt implicați studenți ai anului I, prin lucrările de Practică de relevare. Coordonator: șef lucrări dr. arh. Andreea Milea.

 

5. Parcuri istorice în Transilvania: cercetare nemijlocită pe teren, cercetarea izvoarelor și documentelor, publicare studii (inclusiv recomandări privind intervențiile). Coordonator: șef lucrări dr. arh. Andreea Milea.

 

6. Documentarea fotografică a patrimoniului construit vernacular din Parcul Etnografic Romulus Vuia, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca (nr. înregistrare: FAU 510/11.11.2016, Muzeul Etnografic al Tansilvaniei 2806/21.11.2016).

În cercetare sunt implicați studenți participanți în cadrul cercului de fotografie de arhitectură photo-FAU cluj. Coordonator: șef lucrări dr. arh. Andreea Milea.

 

Rezultate semnificative ale activităţii grupului de promovat

Rezultate

Virgil POP: Armenopolis – oraș baroc, ediția a II-a adăugită și revizuită, Accent, Cluj, 2012

 

Andreea MILEA: Bánffy Manor House Park in Răscruci, Cluj County. Historical and Contemporary Data, Transsylvania Nostra anul X nr. 38 (2/2016).

 

Andreea MILEA: The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălațvad, Hunedoara County. Historical and Contemporary Data, (part I), Transsylvania Nostra anul IX nr. 35 (3/2015), (part II) Transsylvania Nostra anul IX nr. 36 (4/2015)

 

Andreea MILEA: Wesselényi Manor House Park in Jibou, Sălaj County. Historical and Contemporary Data, Transsylvania Nostra anul IX nr. 33 (1/2015).

 

Andreea MILEA: Wass-Bánffy Castle Park in Gilău, Cluj County. Historical and Contemporary Data, Transsylvania Nostra anul VIII nr. 31 (3/2014).

 

Andreea MILEA: Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County. Historical and Contemporary Data, (part I) Transsylvania Nostra anul VII nr. 27 (3/2013), (part II) Transsylvania Nostra anul VII nr. 28 (4/2013)

 

Andreea MILEA: The Park of the Szentkeresthy Manor House in Arcuș, Covasna County. Historical and Contemporary Data, Transsylvania Nostra anul VII nr. 25 (1/2013).

 

Andreea MILEA: Historical Gardens in Transylvania: First Steps for a Systematic Research, Transsylvania Nostra anul VI nr. 24 (4/2012).

 

Virgil POP: „Armenopolis - a baroque town”, in Die Kunst der Armenier im Oestliches Europa, Bőhlau Verlag, Koln, 2014.

 

Cristina PURCAR: At Home by the Tracks. Domesticity in Proximity of Railway Space in (Early) Modern Art, Questions, International Workshop, Sustainable Development and the Built Environment, Acta Technica Napocensis: Civil Eng. & Arch., vol. 58, nr. 4 (2015)

 

Cristina PURCAR: Along the Tracks. Interdisciplinary Challenges in the Research of Historic Railways, Questions, International Workshop, Trends in Architectural and Urban Planning Education, Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, vol. 55, nr.4 (2012)

 

Virgil POP: Studiu pentru delimitarea zonelor de rezervație de arhitectură în municipiul Gherla 2012 (Studiu preliminar PUG proiectant Universitatea Tehnică Cluj)

 

 

Oferta către mediul economic

Cercetare / dezvoltare in domenii fundamentale  studii de istoria artei și arhitecturii, studii de arhivă, documentare fotografică a patrimoniului construit și amenajat
Cercetare / dezvoltare in domenii aplicative  releveu și diagnoză pentru obiective de patrimoniu construit și amenajat
Consultanţă  recomandări de intervenție, proiecte de conservare sau restaurare a patrimoniului construit și amenajat
Servicii de inginerie aplicată -
Instruire / training  instruire / training pentru relevarea patrimoniului construit și amenajat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Gara din Răstoci, județul Sălaj. Măsurători și însemnări pe teren (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Roma, Accademia di Romania, biblioteca: documentare (2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Gara din Oradea, județul Bihor. Măsurători și însemnări pe teren (2017)

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter