Logo Arhitectura si Urbanism

Bine ati venit la Facultatea de Arhitectura si Urbanism - UTCN

Contact

Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania

Decanat: tel. 0264 401847,
Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 401847

Email: contact@arch.utcluj.roiceland

Departamentul de Urbanism si Stiinte Tehnice

Director de Departament

 
Conf. dr. arh. Vlad RUSU
Birou Departament – Sala 12 
Telefon: +40-264-401845; +40-264-402558
Fax: +40-264-402558
E-mail: vlad.rusu@arch.utcluj.ro              

Secretariatul Departamentului        

 

tehnician Cristina MICLEA
Birou Departament – Sala 12
Telefon: +40-264-401845
Fax: +40-264-402558
E-mail: 
crstnmiclea@yahoo.com

Contact

 
Adresa poștală
Departamentul de Urbanism și Științe Tehnice
Facultatea de Arhitectură și Urbanism 
Sala 12, Str. Observatorului 34-36,
400489, Cluj-Napoca, România

 

Prezentare

 

Departamentul de Urbanism este format din mai multe colective: de proiectare, de reprezentări grafice, de mobilier și ambient, și de urbanism. Cadrele didactice, cu o bogată experiență în domeniile enumerate, s-au afirmat atât în domeniul învățământului, cât și în cel al cercetării și proiectării.

 

Disciplinele acoperite de colectivul academic al Departamentului fac parte atât din domeniul formativ, specific educației arhitecturale de bază, cât și din cel al dezvoltării unui câmp larg de opțiuni în domenii conexe arhitecturii și urbanismului: istoria artelor plastice contemporane, designul de interior și ambientul contemporan, urbanismul contemporan și dezvoltarea durabilă.

 

Cadrele didactice titulare din Departamentul de Urbanism au obținut titlul de doctor în domenii diferite: arhitectură, urbanism și istoria artelor. Această diversitate este reflectată și de cercetarea științifică specifică Departamentului nostru, care cuprinde: contracte de cercetare și proiectare cu terți, granturi, concursuri de arhitectură și urbanism, expoziții de arhitectură, urbanism și arta. Premiile naționale și internaționale obținute la concursurile de arhitectură, urbanism și de artă au demonstrat calitatea demersului didactic și artistic.

 

Articolele și lucrările științifice elaborate de cadrele didactice din Departamentul de Urbanism sunt publicate în reviste naționale și internaționale. Cărțile de specialitate, manuale didactice și îndreptare de proiectare în edituri naționale recunoscute reprezintă o latură importantă a activității de cercetare specifice Departamentului de Urbanism. 

 

Colaborările internaționale specifice cu universități din Franța, Belgia, Germania, Italia, Ungaria și Turcia, în programe Tempus, Leonardo da Vinci și Erasmus au reprezentat oportunități pentru fructuoase specializări și schimburi de experiență pentru cadrele didactice din Departamentul de Urbanism.

 

 

Concurs pentru atribuirea gradatiilor de merit personalului didactic - octombrie 2017

Extras Proces Verbal sedinta de departament din 09.11.2017 

 

Centralizator punctaje Gradatii de Merit Departamentul de Urbanism si Stiinte Tehnice 

 

Profesor dr. arh. IANCU Adrian

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Sef Lucrari dr. arh. OLANESCU Octav

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Sef Lucrari dr. arh. RUSU Vlad

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Asistent dr. arh. FLOREAN Alice

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Asistent dr. arh. MOLDOVAN Silivan

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

 

Asistent dr. arh. RACU Mihai

- Cerere de inscriere la concurs

- Curriculum Vitae

- Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1)

- Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (Anexa 2)

- Centralizator punctaje SIMAC

Personal Didactic

 

Profesor dr. arh.
Adrian IANCU  CV contact@arch.utcluj.ro
Conferentiar dr. arh.  Andreea MILEA  CV andreea.milea@arch.utcluj.ro
Conferentiar dr. arh.  Octav OLĂNESCU  CV octavolanescu@yahoo.com
Conferentiar dr. arh.
Director Departament 
Vlad RUSU  CV vlad.rusu@arch.utcluj.ro
Șef lucrări dr. arh. Dragoș DASCĂLU  CV dragos.dascalu@arch.utcluj.ro
Șef lucrări dr. ing. Imola KIRIZSAN  CV ikirizsan@yahoo.com
Șef lucrări dr. arh. Silivan MOLDOVAN  CV silivan.moldovan@arch.utcluj.ro
Asistent dr. arh. Silviu ALDEA  CV silviu_aldea@yahoo.fr
Asistent dr. arh. Rareș DRĂGAN  CV raresv.dragan@gmail.com
Asistent dr. arh. Alice FLOREAN  CV alice.florean@arch.utcluj.ro
Asistent dr. ing. Radu HULEA  CV radu.hulea@gmail.com
Asistent dr. arh. Teodora STANCIU  CV teodora.stanciu@arch.utcluj.ro
Asistent dr. arh. Szende SZENTESI-NEJUR  CV szszende@yahoo.com
Asistent dr. arh. Daniel ȘERBAN  CV dnlserban@yahoo.com
Asistent dr. arh. Mihai RACU  CV mihai.racu.arh@gmail.com

 

 

Personal Tehnic

 

Tehnician             Cristina MICLEA      crstnmiclea@yahoo.com

 

Cadre Didactice Asociate

 

Mihaela Ioana Maria AGACHI   Prof. dr. arh. Nicolae MILĂŞAN  arh. Balint SZABO  Prof. dr. ing.
Cornelia BĂRBULESCU   Conf. dr. arh. Vasile MITREA  Conf. dr. arh. Gheorghe VAIS   Conf. dr. arh.
Voicu BOZAC   arh. Rudolf POLEDNA  Conf. dr. soc. Alexandra VANCEA   arh.
Rodica CODOREANU   drd. arh. Petru RUS   Ș.l. dr. ing Endre VÁNYOLÓS dr. arh.
Florin DASCĂL  arh.  Lucian SIMU  arh. Luminița VEER   arh.
Nina DIȚOIU  drd. arh. Nicolae SOCACIU   Conf. dr. ing.  
Mihai GRAMA  drd. arh. Călin SPÂNU   drd. arh.  
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter