Logo Arhitectura si Urbanism

Bine ati venit la Facultatea de Arhitectura si Urbanism - UTCN

Contact

Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania

Decanat: tel. 0264 401847,
Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 401847

Email: contact@arch.utcluj.roiceland

Arhitectura. Timp. Habitudini

Date de identificare

Denumire Arhitectură. Timp. Habitudini
Acronim ATH
Site http://research.utcluj.ro/index.php/architectura.html
Locaţia Cluj-Napoca, Str. Rene Decartes 30. sala 14
Facultate / Catedra Facultatea de Arhitectură şi Urbanism - Departamentul Urbanism
Telefon 40264 401845, 40264 401988
Fax 40264 402558
Director Șef lucrări dr. arh. Ionuț JULEAN
Date de contact suplimentare ionut.julean@arch.utcluj.ro

 

Domenii de expertiză

Domenii de expertiză  denumire, descriere  - istoria şi teoria arhitecturii
 - istoria artei – arte decorative şi aplicate
 - restaurare de arhitectură
 - valorificarea patrimoniului cultural construit şi mobil
 - decor şi stil – ambianţă culturală şi mod de viaţă
 - turism cultural de specialitate

 

Echipa şi competenţe cheie

Membrii cheie ai echipei

Membrii activi:

 - Şef lucr. dr. arh. Dan-Ionuţ JULEAN, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – cercetare în domeniul istoriei arhitecturii şi artei, al teoriei de arhitectură, valorificarea patrimoniului cultural (construit şi mobil), studii interdisciplinare – lifestyle (tradiţiile, cultura, modul de viaţă și identitatea societăţilor), genealogie

 - Asist. dr. arh. Dragoş Ştefan DASCĂLU, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C.-N. – cercetare multidisciplinară, coordonare echipe multidisciplinare de cercetare, crearea de proiecte şi activităţi prin intermediul ONG-urilor, identificare surse de finanţare pentru proiecte şi accesarea acestora, legislaţie în domeniul construcţiilor, patrimoniului construit, urbanism, CAD, proiectare de arhitectura

 - Asist. dr. arh. Daniel ŞERBAN, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C.-N.– cercetare teoretică şi practică în domeniul locuirii, fenomenelor urbane postsocialiste, periferiilor şi urbanităţii difuze, patrimoniu construit, proiectare de arhitectură, activităţi didactice de coordonare echipe studenteşti (workshopuri, concursuri etc.).

 - Asist. drd. arh. Cristian RUS, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C.-N. – cercetare în domeniul istoriei arhitecturii (axată pe arhitectura interbelică din România), studii interdisciplinare, proiectare de arhitectură, restaurare

 - Gabriel-Simion FLORIAN, student în anul V la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C.-N. – organizare şi gestionare de workshopuri, proiectare şi construire de instalaţii arhitecturale, competenţe CAD

 - Victor Ioan ŞTEFAN, student în anul III la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C.-N. – gestionare de workshopuri, proiectare şi competenţe CAD

 

Alţi colaboratori interni:

 - Şef lucr. dr. arh. Dana JULEAN, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C.-N. – cercetare în domeniul teoriei de arhitectură, psihologiei şi percepţiei spaţiului; studii interdisciplinare, proiectare bazată pe dovezi de eficienţă (evidence-based design)

 - Asist. dr. arh. Alice Maria OPRICĂ, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C.-N. – cercetare în domenii conexe arhitecturii (urbanism, geografie culturală, teoria turismului, identitatea locului, valorificarea patrimoniului construit), coordonare de vizite de studiu şi excursii pe teme academice şi culturale de specialitate (diploma de manager în turism şi brevet de turism)

 

Colaboratori externi:

 - Dr. Dana Maria MĂRCUŞ – licențiată în Istorie (specializarea bibliologie și biblioteconomie), abilităţi de cercetare bibliografică şi de documentare ştiinţifică, conservare, gestionare şi diseminare a informaţiilor publice şi a documentelor istorice / academice

 - Dr. arh. Endre Ványolos,cadru didactic asociat, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism,U.T.C.-N. – arhitect-urbanist, specializat în protejarea şi restaurarea patrimoniului construit, cercetare în domeniul spaţiilor publice din centre istorice, arhitectură efemeră din lemn, organizare workshopuri şi şcoli de vară

 - Drd. arh. Vlad Nicolae COCHECI – proiectare de arhitectură şi competenţe CAD, studii interdisciplinare (urbanism, geografie)

 - Petru DIMOFF – artist fotograf, editare foto.

 

Strategia grupului

Strategia

Grupul de cercetare este o platformă de colaborare intelectuală interdisciplinară, care îşi propune derularea de activităţi de cercetare pentru a descoperi sau promova elemente arhitecturale inedite sau fundamentale, în raport cu societatea şi cultura, într-un timp şi loc dat.

 

Grupul se întruneşte în cadru organizat, în Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, fiind axat pe cercetarea pe teme de istoria arhitecturii / artei, problematica valorificării patrimoniului cultural-artistic, prin realizarea de studii şi proiecte de specialitate, participarea la proiecte de cercetare interdisciplinare şi în contracte cu terţi, organizarea de workshopuri interdisciplinare.

 

Cercetarea abordează, pe scurt:

  •  - aspecte legate de istoria şi teoria arhitecturii (în principal prin studiul unor programe de arhitectură sau a unor clădiri reprezentative)
  •  - aspecte ale patrimoniului cultural fix (valorificarea patrimoniului construit şi studii etnoculturale corelate cu patrimoniul arhitectural)
  •  - aspecte ale patrimoniului cultural mobil (decoraţiuni interioare, piese de mobilier şi obiecte de artă)
  •  - aspecte ale unor problematici complexe ale mediului social, raportate la ambianţa arhitecturală, culturală şi modul de viaţă al indivizilor / grupurilor (habitat şi habitudini, decor şi stil)
  •  - vizite şi excursii pe teme academice şi culturale de specialitate.

 

Se are în vedere diseminarea rezultatelor cercetării către mediul social-economic prin participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, evenimente publice, workshopuri, expoziţii, precum şi prin elaborarea şi publicarea de documentaţii şi studii de specialitate.

 

Grupul de cercetare mizează pe o corelare între latura teoretică şi practică a arhitecturii, reunind specialişti şi cercetători din mai multe domenii, cultivând un mediu ştiinţific, educaţional şi profesional comun.

 

Rezultate semnificative ale activităţii grupului de promovat

Rezultate

Publicaţii: 

 - 2 articole ISI (Thomson Reuters: Arts and Humanities Citation Index®)
 - 7 articole în reviste indexate în baze de date internaționale (cat B+)
 - 1 capitol în volum colectiv publicat în străinătate
 - 7 articole în reviste de specialitate neindexate
 - 2 publicaţii in extenso în lucrări ale unor conferinţe internaţionale
 - 4 cărţi

 

Participări la conferințe / workshopuri / expoziții:

 

 - 12 participări cu lucrări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate sau interdisciplinare
 - 2 participări la workshopuri și școli de vară
 - o serie de iniţiative culturale / colaborări şi parteneriate în vederea valorificării patrimoniului construit 

 

Oferta către mediul economic

Cercetare / dezvoltare in domenii fundamentale  - istoria şi teoria arhitecturii
 - istoria artei
 - restaurare
 - scenografie
 - genealogie
Cercetare / dezvoltare in domenii aplicative  - studii de specialitate (arhitectură şi istoria arhitecturii / artei)
 - studii de patrimoniu arhitectural-artistic
 - valorificarea patrimoniului cultural-artistic
 - restaurare de arhitectură
 - curatoriat muzeal
 - turism cultural
Consultanţă  - patrimoniu arhitectural-artistic (istoria arhitecturii, istoria artei)
 - restaurare de arhitectură
 - arte decorative şi aplicate – evaluări de mobilier de artă şi de obiecte decorative
 - curatoriat – concept, organizare şi realizare de expoziţii
 - turism academic şi cultural
 - scenografie
 - genealogie transilvană
Servicii de inginerie aplicată  
Instruire / training  - organizare de workshopuri interdisciplinare, şcoli de vară, masterclass-uri, cursuri de specialitate etc. 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter