Logo Arhitectura si Urbanism

Bine ati venit la Facultatea de Arhitectura si Urbanism - UTCN

Contact

Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania

Decanat: tel. 0264 401847,
Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 401847

Email: contact@arch.utcluj.roiceland

Selectie - MOBILITATI DE PLASAMENT ERASMUS+

la birouri de arhitectura din tari participante la programul Erasmus+, în vara anului 2017

 

Datorită disponibilității unor fonduri pentru mobilități de plasament, rămase nealocate la alte facultăți, se organizează concurs de selecție constând în depunerea dosarului și interviu, joi, 15 decembrie 2016, ora 14:00, în sala 306.

 

Sunt eligibili studenții anilor II, III, IV și V, precum și studenții doctoranzi.

Mobilitățile de plasament durează între 2 și 3 luni.

 

Selecţia se va face conform Regulamentului privind mobilităţile studenţeşti în cadrul programelor comunitare: http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj124.pdf

 

Candidaţii se vor prezenta la concurs având asupra lor un dosar, cuprinzând următoarele documente:

    - Acordul biroului de arhitectură care acceptă să găzduiască plasamentul, semnat și ștampilat (se acceptă copia scanată); identificarea și contactarea biroului revine studenților;

    - Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se va efectua plasamentul, în format Europass);
    - Proiect de practică (tehnoredactat în limba străină în care se va efectua plasamentul) în care să se detalieze obiectivele profesionale prevăzute pe durata mobilității, incluzându-se un link la site-ul biroului de arhitectură propus (1-2 pagini) ;
    - Atestatul de competență lingvistică; acesta poate fi eliberat de orice instituție acreditată în acest sens, cu condiția să nu îi fie expirat termenul de valabilitate și cu condiția ca acest atestat să conțină calificative conform CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

 

 

La data concursului, candidaţii trebuie să fie integralişti şi să aibă media generală minim 7,00. Metodologia de calcul a mediilor anuale este aceeași ca și în cazul burselor de studii.

 

Mediile generale vor fi solicitate de către coordonator de la Secretariatul FAU, cu excepția doctoranzilor, care vor include în dosar copia actelor de absolvire care indică media generală a anilor de studii. Studenții doctoranzi trebuie să includă în dosarul de concurs și un atestat al faptului că la momentul concursului sunt integraliști din punctul de vedere al obligațiilor față de Școala doctorală.

 

Media de concurs a candidaților se calculează astfel:

  • 40% Rezultate profesionale (media cumulată a anilor de studiu)
  • 30% Rezultatul testului de competență lingvistică
  • 30% Nota obținută la interviul de selecție

24.02-02.03 Winterschool 2014

AStA organizeaza in perioada 24.02-02.03 Winterschool 2014. Am dori sa va invitam sa luati parte la evenimentele de seara, de la orele 18.00, de luni pana duminica. Site-ul evenimentului este http://winterschool.astacluj.ro  .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter