Logo Arhitectura si Urbanism

Bine ati venit la Facultatea de Arhitectura si Urbanism - UTCN

Contact

Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania

Decanat: tel. 0264 401847,
Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 401847

Email: contact@arch.utcluj.roiceland

Concurs mobilitati ERASMUS

- Anunt Concurs - PDF

- Lista parteneriate ERASMUS / numar de mobilitati 2015-2016 - PDF

 

Concursul de selecţie (depunere dosar și interviu) a candidaţilor FAU la mobilităţi Erasmus de studiu și de plasament pentru anul universitar 2015-2016 și pentru vara lui 2016 va avea loc:

 

vineri, 01 aprilie 2016, ora 09.00, în sala 306 (CFDP etajul III).

 

• Selecţia candidaţilor se va face conform Regulamentului privind mobilităţile studenţeşti în cadrul programelor comunitare: http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj108.pdf

 

• Se scot la concurs următoarele mobilități:

- 40 mobilități de studiu în anul universitar 2016-2017; se atașează lista instituțiilor partenere și numărul de locuri disponibile pe instituții

- 10 mobilități de plasament în anul universitar 2016-2017

- 6 mobilități de plasament în vara anului 2016 - finanțări suplimentare

 

• Toate mobilitățile de studiu scoase la concurs sunt de un semestru; în funcție de fondurile disponibile, acolo unde acordurile Erasmus permit (a se vedea tabelul atașat) se vor putea face prelungiri la sfârșitul semestrului I.

 

• Toate mobilitățile de plasament durează minim două luni și maxim trei luni. Candidații la mobilități de plasament trebuie să prezinte, în afara documentelor cerute pentru mobilitățile de studiu, acordul biroului de arhitectură care le acceptă stagiul.

 

• Candidaţii se vor prezenta la concurs având asupra lor dosarul de concurs, întocmit conform regulamentului menţionat mai sus (cap.II, art. 17), cuprinzând următoarele documente:

- Formular de înscriere cu precizarea opțiunilor; acesta constă într-o cerere de participare la concurs, redactată liber de către fiecare candidat, precizându-se cel mult trei opțiuni (cap. I, art.12);

- Scrisoare de intenție (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile);

- Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile, în format Europass);

- Proiect de studii (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile) în care să se detalieze obiectivele de studii și profesionale prevăzute pe durata mobilității (1-2 pagini);

- Atestatul de competență lingvistică; acesta poate fi eliberat de orice instituție acreditată în acest sens, cu condiția să nu îi fie expirat termenul de valabilitate și cu condiția ca acest atestat să conțină calificative conform CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

 

• Pot participa la selecție studenții din anii II, III, IV, V și studenții doctoranzi ai Facultății de Arhitectură și Urbanism.

 

• La data concursului, candidaţii trebuie să fie integralişti şi să aibă media generală minim 7,00. Metodologia de calcul a mediilor anuale este aceeași ca și în cazul burselor de studii (cap.II, art.18, p.d). Studenții doctoranzi trebuie să includă în dosarul de concurs și un atestat al faptului că la momentul concursului sunt integraliști din punctul de vedere al obligațiilor față de Școala doctorală.

 

• Pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii (anii I-IV; anii V-VI; doctorat), un student poate beneficia de cel mult 12 luni de mobilitate Erasmus (studii și/sau plasament).

 

• Dosarele de concurs se depun la ora 09h00, în sala 306. Studenții al căror dosar este complet vor intra la interviu începând cu ora 10h00, în ordinea crescătoare a anilor de studiu, iar în cadrul anului în ordine alfabetică, avându-se la dispoziție 5 minute pentru fiecare candidat. După 20 de studenți se face o pauză de 15 minute.


24.02-02.03 Winterschool 2014

AStA organizeaza in perioada 24.02-02.03 Winterschool 2014. Am dori sa va invitam sa luati parte la evenimentele de seara, de la orele 18.00, de luni pana duminica. Site-ul evenimentului este http://winterschool.astacluj.ro  .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter