Logo Arhitectura si Urbanism

Bine ati venit la Facultatea de Arhitectura si Urbanism - UTCN

Contact

Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania

Decanat: tel. 0264 401847,
Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 401847

Email: contact@arch.utcluj.roiceland

ACTUALIZARE - Concurs mobilitati ERASMUS

 

- Anunt Concurs - PDF

-actualizare - Lista parteneriate ERASMUS / numar de mobilitati 2017-2018 - PDF

 

 

Concursul de selecţie (depunere dosar și interviu) a candidaţilor FAU la mobilităţi Erasmus de studiu și de plasament pentru anul universitar 2017-2018 va avea loc:

 

 

vineri, 17 martie 2017, ora 09.00, în sala 306 (CFDP etajul III).

 

 

• Selecţia candidaţilor se va face conform Regulamentului privind mobilităţile studenţeşti în cadrul programelor comunitare: http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj123.pdf

 

 

• Se scot la concurs următoarele mobilități:

40 mobilități de studiu în anul universitar 2017-2018; se atașează lista instituțiilor partenere și numărul de locuri disponibile pe instituții

10 mobilități de plasament în anul universitar 2017-2018

 

 

• Toate mobilitățile de studiu scoase la concurs sunt de un semestru; în funcție de fondurile disponibile, acolo unde acordurile Erasmus permit (a se vedea tabelul atașat) se vor putea face prelungiri la sfârșitul semestrului I.

 

 

• Toate mobilitățile de plasament durează minim două luni și maxim trei luni. Candidații la mobilități de plasament trebuie să prezinte, în afara documentelor cerute pentru mobilitățile de studiu,un acord scris din partea biroului de arhitectură care le acceptă stagiul, (cu semnătura și ștampila biroului, în copie).

 

 

• Candidaţii se vor prezenta la concurs având asupra lor dosarul de concurs, întocmit conform regulamentului menţionat mai sus (cap.II, art. 17), cuprinzând următoarele documente:

- Cerere de înscriere cu precizarea opțiunilor; cererea se redactează liber de către fiecare candidat, precizându-se maxim trei opțiuni, în ordinea preferințelor (cap. I, art.12);

Scrisoare de intenție (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile);

Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile, în format Europass);

Proiect de studii / practică (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile) în care să se detalieze obiectivele de studii și profesionale prevăzute pe durata mobilității (1-2 pagini);

Atestatul de competență lingvistică; acesta poate fi eliberat de orice instituție acreditată în acest sens, cu condiția să nu îi fie expirat termenul de valabilitate și cu condiția ca acest atestat să conțină calificative conform CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Pe pagina Departamentului de Limbi Moderne, http://www.lmc.utcluj.ro, veți găsi planificarea testărilor organizate în cadrul UTCN.

 

 

• Pot participa la selecție studenții din anii II, III, IV, V și studenții doctoranzi ai Facultății de Arhitectură și Urbanism. Studenții anului V pot aplica doar pentru mobilități de plasament, în perioada de practică a anului VI.

 

 

• La data concursului, candidaţii trebuie să fie integralişti şi să aibă media generală minim 7,00. Metodologia de calcul a mediilor anuale este aceeași ca și în cazul burselor de studii (cap.II, art.18, p.d).

 

 

• Mediile generale vor fi solicitate de către coordonatori de la Secretariatul FAU, cu excepția doctoranzilor, care vor include în dosar copia actelor de absolvire care indică media generală a anilor de studii. Studenții doctoranzi trebuie să includă în dosarul de concurs și un atestat al faptului că la momentul concursului sunt integraliști din punctul de vedere al obligațiilor față de Școala doctorală.

 

 

Media de concurs a candidaților se calculează astfel:

   40% Rezultate profesionale (media cumulată a anilor de studiu)

   30% Rezultatul testului de competență lingvistică

   30% Nota obținută la interviul de selecție

 

 

• Pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii (anii I-IV; anii V-VI; doctorat), un student poate beneficia de cel mult 12 luni de mobilitate Erasmus (studii și/sau plasament).

 

 

• Dosarele de concurs se depun la ora 09h00, în sala 306. Studenții al căror dosar este complet vor intra la interviu începând cu ora 10h00, în ordinea crescătoare a anilor de studiu, iar în cadrul anului în ordine alfabetică, avându-se la dispoziție 5 minute pentru fiecare candidat. După 20 de studenți se face o pauză de 15 minute.

 

 


24.02-02.03 Winterschool 2014

AStA organizeaza in perioada 24.02-02.03 Winterschool 2014. Am dori sa va invitam sa luati parte la evenimentele de seara, de la orele 18.00, de luni pana duminica. Site-ul evenimentului este http://winterschool.astacluj.ro  .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter