Tabere 2024 - Actualizare

Cereri depuse

Comisia de selecție

Comisia de soluționare a contestațiilor

 

Studenţii pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără și declarația de consimțământ la Secretariatul Facultăţii de Arhitectură și Urbanism sau prin email la adresa: isabela.marc@arch.utcluj.ro până în data de 11.06.2024!!!

Cererile semnate de studenţi vor fi însoțite de:
- documente justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin (1) din metodologie (dacă este cazul);
- copie xerox CI/BI/Pașaport și copie xerox carnet de student vizat la zi.

 

 

 

Go back