NOTA DE INFORMARE - declaratii studenti

Notă de informare
cu privire la măsurile privind prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2 cu ocazia participării la sesiunile de examinare din Universitatea Tehnică din Cluj Napoca


În conformitate cu reglementările în vigoare și luarea de măsuri privind combaterea efectelor pandemiei stabilite de conducerea Universității Tehnice din Cluj-Napoca, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și derularea în deplină siguranță din punct de vedere epidemiologic a sesiunii de examene aferente semestrului I, an universitar 2021-2022, toți stundenții participanți vor completa o declarație pe proprie răspundere, în care sunt rugați să menționeze dacă se află într-una dintre următoarele situații:  
dacă s-au întors din străinătate în ultimele 7 zile;
dacă sunt în carantină sau în autoizolare impusă de autorități;
dacă au intrat în contact cu persoane infectate cu COVID 19, aflate în carantină sau în autoizolare în ultimele 7zile;
dacă prezintă simptome specifice de infectare cu COVID 19.

În baza Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, UTCN  își asumă responsabilitatea prelucrării și utilizării datelor personale ale studentului numai în scopul derulării activităților ce fac obiectul Contractului de Școlarizare, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare în domeniul învățământului superior din țara noastră. Datele furnizate prin declarație pot fi transmise numai către instituțiile publice implicate direct în combaterea infecției cu virusul SARS - COV, nefăcând obiectul unui transfer neautorizat. Datele vor fi procesate de angajați ai instituției în contextul păstrării confidențialității asupra acestora cu excepția cazurilor altfel reglementate de cadrul legal sau de autoritățile statului român și vor fi păstrate în evidență pe durata de aplicare a măsurilor de combatere a efectelor pandemiei.

BIROUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
16.01.2022

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE_V1

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE_ENG_V1

Decizia BCA 6 / 16.01.2022

 

Go back