HCA 150, referitoare la exmatriculări

Dragi studenți,

Vă supunem atenției HCA 150, referitoare la exmatriculări pentru mai mult de 2 recontractări pe disciplină.

Articolele din Regulamentul ECTS, la care se face referire se aplică, doar, din 2024-2025, conform acestei hotărâri.

Art. 5.3
i) Disciplinele din an anterior se contractează astfel:
- contractare examen/colocviu/verificare doar pentru prima recontractare, cu condiția de a fi îndeplinite toate  obligațiile prevăzute în Fișa Disciplinei, cu achitarea taxei de examinare;
- contractare disciplină la recontractările ulterioare, cu toate obligațiile didactice prevăzute în Fișa Disciplinei (curs/seminar/laborator/proiect) și se achită numărul de credite aferent;

Art. 7.14
(2) Dacă, după două recontractări, o disciplină nu este promovată, studentul este exmatriculat la sfârșitul anului universitar curent. Statutul de student în UTCN se poate redobândi doar prin admitere

HCA 150_Masuri tranzitorii ECTS - Download .pdf

 

Go back