Documente necesare la cazare

Documente necesare la cazare:

- actul de identitate, in original si copie sau procura notariala (daca este cazul);

- 4 fotografii tip buletin (3/4);

- aviz epidemiologic eliberat de catre medicul de familie sau de catre medicul de la cabinetele medicale aflate in complexele studentesti;

- copie dupa certificatul de nastere;

Go back