Corectura comună din cadrul concursului CASA ediția 2023

Întâlnirea atelierelor concursului CASA

 

 

Studenții și îndrumătorii atelierului de proiectare al anului II, din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Tehnice din Cluj-Napoca au găzduit vineri, 31 martie și sâmbătă 1 aprilie 2023, un atelier de lucru comun, în cadrul concursului anual CASA – Concursul Anual al Studenților Arhitecți. Alături de cei c.80 de studenți ai anului II de la Cluj și de îndrumătorii lor, au participat un număr aproximativ egal de studenți și îndrumători reuniți, de la Facultatea de Arhitectură a Universității Politehnica Timișoara, de la Departamentul de Arhitectură al Universității din Oradea și din cadrul programului de Conservare și Restaurare de Arhitectură de la Sibiu al Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, București.

Concursul CASA, iterat anual începând din anul 2010, configurează o ocazie cu care puțini studenți la arhitectură din alte țări se întâlnesc: de-a lungul semestrului al doilea al anului II, studenții din diferite centre universitare lucrează la un proiect comun, având în centru tema locuirii urbane și beneficiind atât de cadrul concurențial-stimulativ al unui concurs organizat întocmai după modelul celor profesionale, cât și de îndrumare didactică. Concursul prilejuiește trei ocazii principale de întâlnire între echipele participante: lansarea temei comune, ”corectura comună” – tocmai desfășurată – și festivitatea de premiere.

Tema de concurs, elaborată în fiecare an de către cadrele didactice din unul dintre centrele universitare participante cu colaborarea celorlalte centre, vizează în general problematici ale locuirii în contexte urbane valoroase, explorând potențialul programului în configurații de locuire colectivă la scară mică sau chiar de co-locuire. Se urmărește sensibilizarea studenților la impactul pe care îl poate avea un proiect de dimensiuni relativ reduse, atât asupra calității spațiului public al cartierului în care se situează, cât și asupra cercetării prin proiect a unor noi tipologii ale locuirii contemporane, care să răspundă sensibil nevoilor actuale în materie de etică socială, ecologică și economică, generând totodată plusvaloare culturală.

În 2023, Timișoara având statutul de Capitală Culturală Europeană, situl și tema concursului s-au localizat, în mod firesc, acolo. Continuând problematica mai largă a regenerării urbane abordată, spre exemplu, și la edițiile anterioare mai recente - Alba-Iulia 2019, Constanța 2020, Petroșani 2022 (cu un sit neprecizat, rural, în anul pandemic 2021) – situl concursului din acest an se află în cartierul Iosefin, pe splaiul nordic, adiacent canalului Bega, pe o parcelă de colț, privilegiată atât prin poziția de maximă vizibilitate în cadrul țesutului urban – de tip ‘palat de colț’ - cât și prin învecinarea cu turnul de apă, monument de arhitectură de importanță națională, în curs de restaurare, programat spre a deveni un spațiu cultural și expozițional. Programul propus studenților include locuințe cu spații de lucru individuale și comune pentru cinci artiști tineri, locuirea beneficiind de asemenea de spații utilizabile în comun, concomitent cu cele care să asigure fiecărei unități o minimă autonomie proprie. Una dintre provocările sitului și ale temei este găsirea unui răspuns la presiunea de densificare observabilă în cartier, fără a periclita, prin intervenții improprii din punct de vedere tipologic și/sau al gabaritului, valoarea arhitecturală, atât ca obiecte individuale, cât și de ansamblu, a clădirilor învecinate. Totodată, intervenția construită va trebui să valorifice și să completeze potențialul spațiului vegetal generos al zonei, atât la nivelul domeniului public (plantațiile de aliniament și malurile canalului Bega), cât și în interiorul insulei urbane.

            Atelierul comun a expus atât studenții cât și îndrumătorii la un schimb de idei și percepții asupra proiectului, aflat încă în faza căutărilor unor concepte valabile. Timp de două ședințe de atelier, o serie de proiecte selectate din fiecare școală participantă au fost expuse sub forma unui târg de proiecte afișate la panou, prezentate de către fiecare autor în fața colegilor lor și a câte trei îndrumători de la Universități diferite, care le-au oferit feedback. Întâlnirea și schimbul de idei s-au prelungit în mod informal seara, în spațiile de socializare ale centrului dar și în cadrul vizitelor la galerii de artă clujene.

Ca în fiecare an, juriul concursului este unul cu participare internațională, obligatoriu cu membri care nu fac parte din școlile participante, alcătuit în principiu din tineri profesioniști care să aibă un impact motivațional cât mai puternic asupra concurenților și care oferă on-line de-a lungul elaborării concursului prelegeri inspiraționale. Anul acesta proiectele vor fi jurizate de către Bilyana Asenova (unas studio), Sasa Ciabatti (unas studio) și Zsuzsa Péter (cadru didactic la Royal College of Art, Londra și studio Díazmoreno Garcíagrinda la University of Applied Arts, Vienna). Predarea proiectelor va fi în 26 mai, iar festivitatea de premiere va avea loc în 10 iunie. Temele anuale ale concursului și rezultatele premiate în fiecare an pot fi lecturate on-line: https://concursul.casa/about.

Mulțumim pe această cale tuturor centrelor universitare pentru facilitarea acestui atelier comun cu toate implicațiile sale si în mod special conducerii Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru gazduirea celor peste 80 de studenți din Timisoara, Sibiu si Oradea pe toată durata desfăîurării evenimentului.

 

Go back