Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

Universitatea
Tehnică a Moldovei organizează în perioada 29-31 martie 2022 Conferința
tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.
 

Go back