Concursului Anual al Studenților Arhitecți

Lansarea oficială a celei de a cincisprezecea ediții a  
Concursului Anual al Studenților Arhitecți, la Debrecen, Ungaria

Studenții și îndrumătorii atelierului de proiectare al anului 2 din cadrul Facultății de Arhitectură
și Urbanism, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca au participat între 1 și 3 martie la evenimentul
care deschide oficial cea de-a cincisprezecea ediție a Concursului CASA - Concursul Anual al
Studenților Arhitecți.

Pentru prima dată, amplasamentul propus în cadrul concursului este unul internațional, aflat
în orașul Debrecen, din Ungaria, ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că ediția din anul acesta are
premisele necesare de a deveni una cu totul specială. Totodată, numărul mare de participanți, veniți
din 5 centre universitare, confirmă acest interes crescut pentru un concurs studențesc (studenți și
îndrumători aparținând Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnice Timișoara,
Departamentului de Arhitectură al Universității din Oradea, programului de Conservare și Restaurare
de Arhitectură de la Sibiu, al Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București,
Departamentului de Arhitectură al Facultății de Inginerie din Debrecen și Facultății de Arhitectură și
Urbanism a Universității Tehnice din Cluj-Napoca).

Pentru a oferi un scurt context despre ce reprezintă, în fond, acest concurs, este important
de amintit faptul că înființarea acestuia este strâns legată de o direcție comună în tematica atelierelor
de proiectare din al doilea semestru al anului 2, sesizată încă de acum 15 ani. Se oferă, astfel, o
oportunitate provocatoare: aceeași temă de proiectare pentru toate facultățile participante, cu un
calendar comun și trei întâlniri între echipe (prezentarea temei, corectura comună, festivitatea de
premiere). Deducem de aici câteva beneficii implicite: pe lângă posibilitatea de întâlnire între studenți
și îndrumători din facultăți diferite, ceea ce face și mai interesantă această experiență este tocmai
oportunitatea de a participa la un concurs organizat după modelul celor consacrate, cu o jurizare
internațională și reguli bine conturate, într-un mediu academic.

Tema de concurs, elaborată în fiecare an de către cadrele didactice aparținând unuia dintre
centrele universitare participante, cu colaborarea celorlalte facultăți, aduce în discuție problematici
ale locuirii urbane de dimensiuni reduse, sub diferite forme, în contexte valoroase. Anul acesta,
tendința care se regăsește la nivelul discursului prezent în configurarea temei denotă o aplecare
evidentă spre aspecte ce țin de incluziune socială, istorie locală și amenințări din sfera speculei
imobiliare, prezente în contextul imediat al amplasamentului.

Concret, tema propune intervenția pe un sit aflat la limita țesutului ce aparține zonei centrale
a orașului Debrecen, pentru care se va realiza un program alcătuit dintr-o serie de funcțiuni - spații
de birouri, un spațiu multifuncțional, o cafenea, spații pentru workshopuri și 4-6 unități de cazare.
Beneficiarul direct al proiectului este un ONG, care urmărește profilul unei asociații ce își exercită
activitatea în oraș, de unde s-au extras nevoile reale ale acesteia (numită The Alternative
Communities Association - AKE). Provocările pe care le putem intui de pe acum sunt legate atât de
multitudinea funcțiunilor care vor coexista pe sit, cât și de contextul propriu-zis. Parcela reprezintă o
excepție în țesut prin configurare, formă și relațiile cu vecinătatea, beneficiind de acces public pe
două laturi aproape opuse, deci cu o relaționare provocatoare cu spațiile adiacente. Pe lângă
aceasta, se aduce în discuție lucrul cu un specific al orașului, prezentat în cadrul discursurilor
susținute de administrația publică și mediul academic; este vorba despre locuințele denumite cívis
houses, care fac referire la o tipologie specifică orașului Debrecen, unde se mai poate încă citi o
relație între ruralitate și urbanitate, cu toate implicațiile pe care acest lucru le atrage după sine.

Ne întoarcem, așadar, cu bucuria de a descoperi un oraș cu straturi valoroase și de a
cunoaște oameni noi, având speranța că schimbul deja început va face ca acest concurs să creeze
și alte relații, cu perspective cât mai ample. Mulțumim, pe această cale, organizatorilor (cadre
didactice, studenți și asociații studențești), precum și conducerii Universității Tehnice din Cluj
Napoca, pentru susținerea pe care o primim și de această dată!

 

 

Go back