Bursa in Japonia 2023-2024

 
 
BURSĂ ÎN JAPONIA
 
 
pentru studenți, masteranzi și doctoranzi
 
 
Am primit pe adresa Biroului de Relații Internionale o ofertă de interes pentru studenții, masteranzii și
doctoranzii UTCN din partea EU-JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION.
 
 
Oferta cons în participarea pe timp de un an (septembrie 2023- august 2024) în cadrul unui program
finanțat de EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (co-finanțat de Comisia Europeana și Ministerul
Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia) și o companie-gazdă din Japonia.
 
Programul se desfășoară pe toata durata în Japonia și constă în:
participarea la un seminar despre Japonia;
un curs intensiv de 4 luni de limba japoneză;
un training de 8 luni într-o companie japoneză.
 
 
Criterii de selcție
Candidații vor fi selectați pe baza mediilor din anii de studiu, a recomandărilor din partea profesorilor, a
cunoștințelor de limba engleză, vorbită și scrisă, a motivației și a atitudinii privind relațiile dintre
Uniunea Europeană și Japonia.
 
Pot să aplice persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
studenți care sunt cetățeni ai țărilor din Uniunea Europeană sau COSME (detaliile despre
apartenența la COSME pot fi vizualizate la http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan);
studenți în domeniul tehnic, al ingineriei, al științelor exacte sau al tehnologiilor avansate;
studenți care, în momentul trimiterii aplicației, sunt înmatriculați cel puțin în anul 4 , sau care
sunt masteranzi, sau doctoranzi (în penultimul an) la o universitate din UE/COSME;
studenți care au posibilitatea de a întrerupe studiile la universitate pe toată durata programului.
 
 
TOATE apliciile studenților UTCN vor fi transmise Biroului de Relații Internionale până cel târziu în data
de 17 ianuarie 2023, ora 15:00, și vor fi trimise ulterior de către studenți la EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation, European Office (Belgia) pentru selecție.
 
Cei selectați vor primi din partea organizatorilor o sumă de 1 900 000 YEN (aprox. ~ 14 400 euro) pentru
suportarea cheltuielilor de transport dus-întors și diurnă. Cursurile de limba japoneză, seminarul și cazarea
sunt oferite gratuit pe timpul cursului, al seminarului și al trainingului la compania gazdă.
 
Cei interesați sunt invitați trimi un e-mail pe adresa: Antonio.Colceriu@staff.utcluj.ro pentru a
solicita pachetul de informații referitoare la bursă.
 
 
Antonio Colceriu,
Secretar, Biroul de Relaţii Internaţionale

Go back