Actualizare - ANUNȚ TABERE

 

 

Cerere tabara iarnaARH.docx

Declaratie consimtamant prelucrare date carater personal-2.pdf

Metodologie tabere studentesti 2024-1.pdf

 

Studenții vor depune Cererea de tabară și declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  la secretariatul facultății sau pe email la adresa isabela.marc@arch.utcluj.ro,  până la data de 28.01.2024.

Cererile semnate de studenţi, vor fi insoţite de copie xerox CI/BI/Pasaport si copie xerox carnet de student și, după caz, de documente justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art.5 alin (1)din metodologie

Go back