ACTUALIZARE Anunt - Mobilitati academice definitive

REZOLUȚII CERERI DE MOBILITATE DEFINITIVĂ LA F.A.U.


NICULAI (căs. Păltinean) Florina Alexanda – admis
ȘULAR Florin Vasile – admis
ACHIMEȚ Clarissa Maria - admis
VĂDĂSTREANU Carina Diana – respins, nu indeplinește condițiile prevăzute in art. 9.17 din Regulamentul ECTS
STĂNESCU Teodora Virginia – respins, nu indeplinește condițiile prevăzute in art. 9.17 din Regulamentul ECTS

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vă informăm că Facultatea de Aritectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca accepta transferuri, denumite mobilități academice definitive. Acestea sunt reglementate in documentul numit Regulament privind activitatea profesională a studenţilor utilizând sistemul ECTS (capitolul 9 art. 17- 22 și Anexa 2-cerere de mobilitate), care poate fi consultat pe site-ul Universității Tehnice din Cluj-Napoca la următorul link:
Cererile de mobilitate (2 exemplare) insoțite de situația școlară a solicitantului si o descriere a disciplinelor parcurse pe perioada scolaritatii se vor depune la secretariatul facultății pana in data de
16 septembrie 2021. Vom anunta ulterior eventuale documente solicitate.
Comisia de echivalare a creditelor pe facultate, stabilită de Biroul Consiliului facultății va solutiona cererile centralizat, prin analiza comparativă a tuturor solicitărilor din cadrul facultăţii si in funcție
de capacitatea de școlarizare

Go back